تکان خوردن مایع گوش

تکان خوردن مایع گوش، جا به جا شدن مربوط به مایع گوش نیست بلکه مربوط به جا به جا شدن یک سری از سنگ های ریز در گوش است.

اگر این سنگ های ریز از محل خود جا به جا شوند باعث می شود هنگامی که سر ما به سمت خاصی حرکت می کند این سنگ به خلاف جهت سر حرکت کند که این امر باعث می شود در مغز، دو پیام ثبت شود که هیچ همخوانی با هم ندارند و باعث احساس سرگیجه فرد می شود.


برخی از علت های تکان خوردن مایع گوش


1-کمبود ویتامین D در بدن.
2-ضربه های شدید به سر.
3-عوامل ناشناخته.
4-افزایش سن.
5-کمبود کلسیم بدن.
اگر بیمار با حرکت سر دچار سرگیجه می شود باید سریع به متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کند و به وسیله تست های مخصوص سرگیجه محل دقیق جا به جایی سنگ ها را پیدا کند.


مانورهای توانبخشی برای تکان خوردن مایع گوش


بعد از اینکه متخصص شنوایی محل جا به جایی سنگ ها را تشخیص می دهد، یک سری حرکت بر سر بیماری انجام می دهد که این حرکات به مانور سرگیجه معروف هستند که شما با کمک این مانورها می توانید به راحتی در منزل این کار را انجام دهید. در ابتدا باید زیر نظر متخصص شنوایی شناسی نحوه انجام مانور را آموزش ببینید و بعد در منزل برای خود یا بیمار این کار را انجام دهید. باید بدانید که در حین انجام این مانورها سرگیجه های شدید لحظه ای می تواند اتفاق بیفتد که این سرگیجه ها بسیار خطرناک می باشند، پس لازم است که حتما یک نفر همراه شما جهت نگهداری و مراقبت از شما در حین تمرین حضور داشته باشد.


نتیجه گیری


یک متخصص مغز و اعصاب بیان کرده است که علت سرگیجه بیماری های عصب شنوایی و مغزی و بیماری های گوش داخلی باعث سرگیجه می شود که شایع ترین علت سرگیجه بیماری های گوش داخلی است.