سمعک وزوز چیست ؟  ، سمعک وزوز گوش برای کسانی است که به وزوز گوش دچار هستند ، درست شده است. بیشتر وزوزمثل یکی از عوارض کم شدن شنوایی درست می شود .

کم شدن شنوایی سبب کم شدن دریافت سیگنال های صوتی به وسیله ی مغز می شود. این تاثیر موجب فعالیت ناخواسته نورون های مغز و در آخر درست شدن وزوز می شود . همینطور کم شدن شنوایی سبب می شود فرد صداهای محیط را را کم بشنود و در آخر بیشتر متوجه وزوز خود می شود
در مواقعی که فرد از سمعک استفاده کند ، تقویت درست شده به وسیله آن موجب تحریک اندازه سیستم عصبی مرکزی و بعد کم شدن درک وزوز می شود . همینطور با درست شدن پلاستیسیتی در سیستم عصبی مرکزی ، حتی بعد از کنار گذاشتن سمعک هم این اثر همچنان پا برجاست .

 

ویژگی های سمعک مخصوص وزوز :


دارای مدارات حذف وزوز و درمان آن
کاربری راحت
کمی نامریی در پشت گوش
قیمت سمعک ویژه وزوز مناسب و موجود در رنگ های گوناگون
خوبی های استفاده از سمعک وزوز
سمعک باعث می شود بیمار خیلی کمتر به وزوز خود دقت کند .
احساس مسک شدن صداهای محیطی به وسیله ی وزوز برای کاربر کم تر شده و بنابراین باعث بهتر شدن توانایی برقراری ارتباط او خواهد داشت .
تجویز سمعک خوب برای مبتلایان به وزوز گوش
برای بدست آوردن بهترین نتیجه ، باید سمعک به شکل دوگوشی تجویز شود ، ترجیحا از تجویز باز و سمعکی با محدوده پویایی بزرگ به کار برده شود .
سمعک هایی که در دنیای امروز برای افراد مبتلا به وزوز تجویز می شوند، طیف وسیعی از صداهای محیطی را دارند که با پخش آن ها وزوز فرد مسک می شود .
قبل از تجویز سمعک ، باید ویژگی های وزوز مانند بلندی و زیر و بمی و این که آیا سمعک می تواند به بهتر شدن وزوز کمک کند یا نه ، تعیین می شود . این کار به وسیله ی شنوایی شناس انجام می گیرد .